Akademia Rodziny – to nowa inicjatywa Rodziców, która (mamy nadzieję) na stałe zagości w naszych zajętych kalendarzach.
Z doświadczenia wiemy, że wychowanie dzieci jest dużym wyzwaniem, nierzadko niesie ze sobą skrajne emocje – od euforii aż po łzy. W pracy zawodowej wciąż się doskonalimy, starając się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, tym bardziej chcemy dobrze przygotować się do roli rodziców, aby nie zaniedbać jednego z najważniejszych wyzwań jakie przed nami stoi – wychowywania dzieci.

W ramach Akademii Rodziny zamierzamy organizować cykl spotkań i warsztatów dla rodziców i z rodzicami na temat dzieci, komunikacji i relacji w rodzinie. Mamy nadzieję że Akademia Rodziny umożliwi zapracowanym rodzicom konsultacje z fachowcami oraz wymianę doświadczeń rodzicielskich.

Do prowadzenia warsztatów zamierzamy zapraszać fachowców, którzy kształtowanie relacji w rodzinie opierają na wartościach chrześcijańskich, lista tematów jest otwarta i wciąż pojawiają się nowe pomysły. Zapraszamy!

Pierwsze spotkanie Akademii Rodziny miało miejsce 11.01.2014 w Krapkowickim Domu Kultury. Pierwszy wykład pt. „Wolność, a granice wychowania, czyli jak mądrze wyznaczać granice w życiu dziecka” poprowadziła Katarzyna Borek. Pedagog mówiła o odpowiedzialności jaka spoczywa na rodzicach wychowujących swoje dzieci. Zapewniła, że rodzicem nie można stać się z dnia na dzień. Można stać się nim jedynie w procesie, który towarzyszy codzienny trudom wychowania potomstwa. – Ludzie są stadni, potrzebują relacji. Ale w tym stadzie potrzebne są granice. Granice to nie mury, ale nasz zakres odpowiedzialności, który mamy za swoje życie. Granice to przestrzeń do rozwijania swoich umiejętności, dzięki którym w pełni możemy korzystać ze swoich talentów – mówiła pani Katarzyna Borek. Ważnym aspektem wychowania jest dyscyplina, która w opinii publicznej ma pejoratywne znaczenie. Jednak w naukach pedagogicznych dyscyplina pojmowana jest tako mądre nauczanie i wyróżnia się jej dwa rodzaje – dyscyplina pozytywna – to swoistego rodzaju instruktaż, wskazywanie właściwych celów, a także dyscyplina negatywna – karcenie, dopuszczanie do dziecko negatywnych konsekwencji (związana jest z patrzeniem w przeszłość). Zwrócił uwagę także na to, by kształtować w dziecko postawę odmowy, oczywiście nie we wszystkich aspektach. Ale uczenie dziecka mówienia „nie” kiedy czegoś nie chce np. bycia przytulanym przez setki ciotek na przyjęciu urodzinowym pozytywnie wpływa na jego rozwój oraz samoocenę. Kształtowanie dobrych nawyków stanowi kierunek wychowania, wyznaczany przez rodziców.

Wykład Sylwii Tomczyk „Spójrz na siebie z innej strony. Jak zachować piękno i wrażliwość, a jednocześnie być silną kobietą” nie był ściśle związany z tematem wychowania, wskazywał jednak na bezpośrednio na osobowość i relacje międzyludzkie. W ogólnym ujęciu relacje można podzielić na trzy kategorie – inspirujące – motywujące, neutralne i drenujące – wyczerpujące. Każde znajdują się w życiu każdego człowieka. Sami jednak dokonujemy wyboru, których jest więcej. A także jakie relacje sami tworzymy w kontaktach z innymi ludźmi. Bazując na klasycznym i najbardziej znanym podziale na temperamenty przedstawiła pozytywne cechy każdego z nich. Choleryk jest nastawiony na cel i pociąga za sobą innych, może być mniej empatyczny. Flegmatyk to osoba, która nie lubi konfrontacji, jest za to dobry w negocjacjach, doradztwie, nie traci zimnej krwi, sprawdza się np. jako ratownik medyczny czy górski. Sangwinik to inicjator, jest energetyczny, ale jednocześnie chaotyczny. Może mieć mnóstwo świetnych pomysłów, ale następnego dnia zapomina, że na przyszły mu one do głowy. Z kolei melancholik to osoba zadaniowa, refleksyjna, analityczna. Ma podobną głębokość przeżywania sytuacji jak sangwinik, ale dłuży okres wyjścia z problemu.

Poza wykładami uczestnicy mogli skorzystać z prywatnego doradztwa obu wykładowczyń, wzbogacić domowa biblioteczkę nowościami wydawniczymi „Koinoni”, oraz porozmawiać z zebranymi wymieniając się doświadczeniami i praktycznymi radami w mądrym i dojrzałym wychowywaniu dzieci.