Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod, wszystko mówiącym, tytułem: „TO, CO NAS OTACZA, CZYLI DZIEŁA NATURY W KADRZE”.

Zdjęcia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres:biuro@radicalculture.org do dnia 5 V 2012 r. Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas XII KPMCh, zatem 26 V 2012 r.

A jeśli ktoś miałby problemy z interpretacją tematu poniżej podaję słownikowe znaczenia kluczowych słów.

 

DZIEŁO

1. «utwór literacki, naukowy lub artystyczny, zwłaszcza dużej wartości»

2. «praca, działanie»

3. «efekt czyjejś pracy lub jakichś procesów»

NATURA

1. «przyroda, zachodzące w niej zjawiska i procesy»

2. «stan pierwotny przyrody, niezmieniony przez kulturę i cywilizację»

3. «przyroda jako siła kształtująca organizmy żywe, zwłaszcza ludzi»

4. «cechy wrodzone i usposobienie człowieka; też: człowiek o określonym usposobieniu»

5. «zespół cech charakterystycznych dla określonych zjawisk, przedmiotów itp.»

 

KADR

1. «obraz zarejestrowany na klatce taśmy filmowej; też: ta klatka»

2. «obraz widoczny w wizjerze aparatu fotograficznego lub kamery, przeznaczony do zarejestrowania na taśmie»

3. «fragment obrazu zarejestrowanego na taśmie, wybrany do powiększenia»

(Internetowy Słowniki Języka Polskiego, PWN)

Tak więc aparaty w dłoń, otwórzcie szeroko oczy i przygotujcie palec na spuście migawki. A nuż widelec, będzie łyżka…