Krapkowickie stowarzyszenie Radical Culture oraz nieformalna grupa „Rodzice dla rodzin” przygotowali cykl ciekawych zajęć w ramach projektu pn. „Przygoda nie tylko z GPS”. Projekt skierowany jest do dzieci i rodziców, którzy chcą w sposób atrakcyjny spędzić czas wolny, korzystając z różnych form aktywności fizycznej na łonie natury.

– W ramach projektu do połowy listopada zorganizowany zostanie wyjazd turystyczny w Góry Opawskie i trzy weekendowe spotkania w siedzibie stowarzyszenia Radical Culture w Krapkowicach oraz na terenach leśnych w rejonie starorzecza Odry pomiędzy Krapkowicami a Odrowążem. Właśnie jesteśmy na półmetku realizacji projektu – mówi Barbara Mikulska, reprezentująca nieformalną grupę rodziców, którzy we współpracy ze stowarzyszeniem Radical Culture organizują od kilku lat ciekawe zajęcia dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Nasza okolica jest ciekawa

Podczas inauguracyjnego spotkania uczestnicy projektu zdobywali wiedzę na temat Doliny Złotego Potoku w niedalekich Górach Opawskich. Dobrze się bawiąc i integrując ze sobą wyszukiwali informacje z różnych źródeł: Internetu, atlasów przyrodniczych, map turystycznych. Uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy wiekowe, w których pracowali podczas zajęć. Jedni wykonali piękną makietę terenu Doliny Złotego Potoku z całą obfitością fauny i flory tych terenów. Inna grupa robiła plakat na temat skarbów przyrody oraz terenów Pokrzywnej i Jarnołtówka. Była gra planszowa z zagadkami i puzzle. Wszyscy mogli przy tym realizować się artystycznie malując, lepiąc i wycinając. Na koniec każda grupa dumnie prezentowała swoją pracę. Nie zabrakło też ważnych informacji na temat ukształtowania terenu, szlaków turystycznych i ich oznaczenia oraz tego, jak dobrze spakować plecak na wędrówkę. Odbyły się mini warsztaty – jak zrobić ręcznie kompas. Porównywaliśmy wskazania naszych kompasów ze wskazaniami zwykłego kompasu.Określaliśmy na mapie pozycję Biskupiej Kopy, ukierunkowanie mapy zgodnie z kompasem. Usłyszeliśmy niesamowite legendy na temat Gór Opawskich. Wszystkie te informacje na pewno przydadzą się podczas planowanego wyjazdu do Doliny Złotego Potoku.

Mini survival

Drugie spotkanie – przygotowawcze do wyjazdu, to były niezapomniane zajęcia w plenerze z mapą i kompasem. Podczas gry terenowej dzieci wraz z rodzicami nabywali wiele praktycznych umiejętności. Poruszając się zgodnie ze wskazówkami naniesionymi na mapie spotkali „leśnego ludka”, który wytłumaczył im jak należy zachowywać się w lesie. Dowiedzieli się jak bezpiecznie poruszać się podczas wędrówki. Nauczyli się, jakie zwierzęta można spotkać w lesie. Podczas gry terenowej było dużo radości i zabawy. Spotkanie zakończyło się ogniskiem, kiełbaskami, śpiewem i pląsami. Już nie możemy doczekać się naszego wyjazdu.

Zdrowa rodzina

– Zdrowe funkcjonowanie rodzin nie jest wcale czymś oczywistym. Negatywne skutki i wzorce rodzi na przykład tzw. eurosieroctwo, nie mówiąc już o treściach przekazywanych niekiedy przez środki masowego przekazu czy zagrożeniach związanych z łatwością dostępu do różnego rodzaju używek. Wielu ludzi jest bezradnych wobec tych zagrożeń, nie mając wiedzy, co jest przyczyną wielu problemów, z którymi borykają się w swoich rodzinach i nie wiedząc, że można im skutecznie przeciwdziałać. Troszcząc się o swoje rodziny rodzice współpracujący ze stowarzyszeniem Radical Culture, oraz innymi organizacjami, coraz częściej podejmują różnorodne działania mające na celu budowanie więzi rodzinnych i tworzenie zdrowej alternatywy dla wspomnianych tendencji. Realizując swoje pozazawodowe pasje oraz wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności rodzice z terenu powiatu krapkowickiego organizują się wokół między innymi potrzeby atrakcyjnego spędzania czasu wolnego swoim dzieciom, związanego z przebywaniem na świeżym powietrzu, aktywnością fizyczną, zainteresowaniem swoim otoczeniem (alternatywa dla rzeczywistości wirtualnej) czy rozwojem intelektualnym oraz zdolności artystycznych, manualnych i organizatorskich. Projekt „Przygoda nie tylko z GPS” to świetny sposób odkrywania naturalnych walorów naszej najbliższej okolicy i popularyzowania zdrowego pod względem psychicznym i fizycznym trybu życia – uważa prezes Radical Culture Grzegorz Cebula.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Województwa Opolskiego.