Już po raz trzeci Radical Culture koordynuje akcję „Szlachetna Paczka” na terenie powiatu krapkowickiego.

Czym jest akcja „Szlachetna Paczka”? W skrócie wygląda to tak:

– Najpierw wolontariusze w swoim środowisku docierają do rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej, przeprowadzają wywiad środowiskowy i pytają o ich potrzeby.

– Następnie opis każdej rodziny wraz z listą potrzeb trafia do anonimowej bazy danych na stronie www.szlachetnapaczka.pl

– Darczyńca wybiera konkretną rodzinę, aby wraz z grupą znajomych przygotować dla niej świąteczną PACZKĘ według listy potrzeb. Szczegóły uzgadnia z wolontariuszem poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

W niedzielę 24.10.2010r. w Zespole Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach odbędzie się spotkanie informacyjne dla chętnych na wolontariuszy. Zapraszamy!